Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, ΟΣΔΕ και Ε9…

Καθώς πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για το 2ο πακέτο ανάρτησης Δασικών Χαρτών (σε Πέλλα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία και αλλού), ας υπενθυμίσουμε ποιες έννομες συνέπειες προκύπτουν από την μη υποβολή αντίρρησης (σε περιπτώση που αυτή τεκμηριώνεται):

  1. Εάν η Κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη, η δήλωση δικαιωμάτων για δασικού χαρακτήρα περιοχές είναι πολύ πιθανόν να απορριφθεί (θα προκριθεί ως δικαιούχος το Ελληνικό Δημόσιο/ οικεία Δ/νση Δασών). Ομοίως, εάν έχει γίνει η 1η ανάρτηση και “τρέχει” προθεσμία υποβολής ένστασης, αυτή θα έχει μικρές πιθανότητες να γίνει δεκτή
  2. Δικαιοπραξίες (πχ μεταβιβάσεις ακινήτων ) απαιτούν πια Τοπογραφικό Διάγραμμα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα του ακινήτου, σύμφωνα με τους αναρτημένους ή κυρωμένους Δασικούς Χάρτες
  3. Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ δεν θα γίνονται δεκτές, εάν αφορούν σε δασικές εκτάσεις (η υποβολή αίτησης εξαγοράς αφορά μόνο σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΔΑ/ΧΑ, και καμία άλλη περίπτωση)
  4. Τέλος, όσον αφορά στις δηλώσεις Ε9 (από όπου προκύπτει και ο διαβόητος ΕΝΦΙΑ), αν και δεν έχει υπάρξει σχετική εγκύκλιος μέχρι στιγμής, συνάγεται εύκολα ότι όπου έχει γίνει μερική κύρωση Δασικού Χάρτη και το δηλούμενο ακίνητο στο Ε9 εμφανίζεται πλήρως ή εν μέρει ως δασικού χαρακτήρα έκταση (με πράσινο χρώμα), τότε θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση στο Ε9 και η δηλούμενη έκταση να καταχωρισθεί ορθά στην στήλη “Δασικές εκτάσεις”.

Αφήστε μια απάντηση