Τιμοκατάλογος υποβολής αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη (upd)

Από την ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ανακοινώνεται ο νέος τιμοκατάλογος ελάχιστων αμοιβών εργασιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 16/3/2021.

 1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον περαιτέρω χειρισμό υπόθεσης στο γραφείο (πχ υποβολή αντίρρησης ή εξαγορά, αίτηση πρόδηλου σφάλματος, απαιτούμενα έγγραφα από αρμόδιες Υπηρεσίες, πιθανότητες επιτυχούς έκβασης, συνολικό κόστος κλπ): 30 ευρώ (με ΦΠΑ). Περιλαμβάνεται ο έλεγχος τίτλων και η προεκτίμηση με βάση τα υπόβαθρα της ανάρτησης και τυχόν διαθέσιμο αρχείο (η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται κατά κανόνα ΔΩΡΕΑΝ για έως 1-3 ακίνητα).
 2. Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος (χωρίς Έκθ. Φωτοερμηνείας): 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ. Τα αντίγραφα θα χορηγούνται στον πελάτη σε ψηφιακή μορφή (με email). Για υποβολή περισσότερων από μίας (>1) αντιρρήσεων ή αιτήσεων, εφαρμόζονται εκπτώσεις
 3. Σύνταξη Έκθεσης Φωτοερμηνείας: 300 ευρώ + ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την χορήγηση 2 εκτυπωμένων έγχρωμων αντιγράφων. Δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης στην περιοχή του ακινήτου (εάν απαιτείται) και το κόστος προμήθειας Α/Φ. Πρόκειται για ελάχιστη αμοιβή και το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί υψηλότερα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της αντίρρησης (ανάλογα με την δυσκολία της υπόθεσης, την έκταση του ακινήτου, την περιοχή, το κόστος μετάβασης/επιστροφής για αυτοψία αν απαιτείται κλπ) . Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται επίσης η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
 4. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος (με αποτύπωση): ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ με ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την χορήγηση 3 εκτυπωμένων αντιγράφων και ψηφιακού αρχείου. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης
 5. Παράσταση ενώπιον της ΕΠΕΑ: 100 ευρώ (με ΦΠΑ) + έξοδα μετακίνησης
 6. Η ανάθεση της υπόθεσης γίνεται με πληρωμή ελάχιστης προκαταβολής 100 ευρώ και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υποβολή της αντίρρησης και την υπογραφή της σχετικής αίτησης, ή για μεγάλες υποθέσεις με προκαταβολή 10-15% της συνολικής αμοιβής.
 7. Το ειδικό τέλος αντιρρήσεων (παράβολο) δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω αμοιβές και πληρώνεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου
 8. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κάθε μία αντίρρηση ξεχωριστά. Για περισσότερες από 1 αντιρρήσεις, ισχύουν εκπτώσεις
 9. Ειδικές τιμές, προσφορές και εκπτώσεις για : άνεργους, άπορους, χαμηλο-συνταξιούχους, αγρότες και για ενδιαφερόμενους με περισσότερες από 1 αντιρρήσεις, καθώς επίσης και για ΜΚΟ

Σημείωση:  Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αντίρρησης χορηγείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φάκελος της υπόθεσης (ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 • νομιμοποιητικά έγγραφα για το έννομο συμφέρον υποβολής αντίρρησης: συμβολαιογραφικά έγγραφα (πχ πωλητήριο, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ) ή/και Ε9 ή απόσπασμα δήλωσης στον Εθνικό Κτηματολόγιο ή δήλωση ενιαίας ενίσχυσης
 • τοπογραφικό ή πίνακας συντ/νων (σε ψηφιακή μορφή, κατά προτίμηση dxf, kml, shp, dwg, txt)
 • φωτοτυπία ταυτότητας του υποβάλλοντος την αντίρρηση
 • αποδεικτικό ΑΦΜ (πχ Ε9)
 • Για τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται ατελώς, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση έγγραφα (πχ βεβαίωση Πολεοδομίας, Δ/νσης Εποικισμού, αντίγραφο Πράξης Χαρακτηρισμού κ.λπ)

Για τη σύνταξη Έκθεσης Φωτοερμηνείας απαιτείται η προσκόμιση τίτλων κυριότητας, εάν υπάρχουν

Η χορήγηση του φακέλου γίνεται επιτόπου (γραφείο ΣΥΣΤΑΔΑΣ στην Θεσ/νίκη, ή στα συνεργαζόμενα γραφεία σε Βόλο, Κοζάνη, Βέροια κλπ), ή με αποστολή ταχυδρομικά στο γραφείο Θεσ/κης ή ψηφιακά (email, dropbox, wetransfer κλπ)

Αφήστε μια απάντηση