Προθεσμίες

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες, που σχετίζονται με τις αναρτήσεις και την υποβολή αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών. Κατά κανόνα, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες*, η οποία μετράει όμως από την 1η μέρα που ανοίγει το σύστημα για την υποβολή αντιρρήσεων (συνήθως 10-15 μέρες μετά την επίσημη ανάρτηση του χάρτη). Η προθεσμία αυτή επεκτείνεται κατά 20 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η συνυποβολή εγγράφων από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομίες Δήμων, Τμήματα εποικισμού των Περιφερειών), θα πρέπει τα σχετικά αιτήματα να γίνουν έγκαιρα, γιατί αναμένεται σημαντικός φόρτος εργασιών στις εν λόγω Υπηρεσίες, και η νόμιμη προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτημάτων είναι μέχρι 50 ημέρες. Εάν η προσφυγή στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου είναι απαραίτητη, η σχετική αναζήτηση και επιλογή θα πρέπει να γίνει, επίσης, κατά το συντομότερο δυνατόν, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, λόγω του αναμενόμενου φόρτου εργασιών.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων δεν δίνονται παρατάσεις*. Επειδή, όμως, για πρώτη φορά γίνονται αναρτήσεις για ολόκληρους Νομούς, και ανάλογα με τον πλήθος και τον ρυθμό των αντιρρήσεων που θα υποβάλλονται, και τον ρυθμό προσέλευσης ενδιαφερομένων στα κατά τόπους Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, εκτιμάται ότι η χορήγηση περαιτέρω παράτασης είναι πιθανή. Φυσικά, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις τεχνικές δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αντιρρήσεων (υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά).

Πατήστε στην υπογραμμισμένη επικεφαλίδα κάθε περιοχής, για να δείτε την απόφαση ανάρτησης του κάθε χάρτη. Πατήστε εδώ για συνοπτικό χάρτη των αναρτήσεων.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παρακάτω προθεσμίες παρατάθηκαν αρχικά κατά 45 ημέρες, με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 23/3/2017. Με το ν.4467/2017 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12/6/2017 και για τους κατοίκους εξωτερικού μέχρι τις 3/7/2017
 • Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στις 6/6/2017, όλες οι προθεσμίες παρατάθηκαν μέχρι τις 27/7/2017
 • Με νέα τροπολογία που ανακοινώθηκε στις 25/5/2017, όλες οι προθεσμίες παρατάθηκαν εκ νέου μέχρι τις 7/9/2017 (!!)
 • ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017-ΦΕΒΡ.2018) ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/2018

Νομός Ηλείας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 13/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 23/1/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Μεσσηνίας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 13/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 23/1/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Πιερίας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 13/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 30/1/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Καβάλας (Δ.Κ. Καβάλας, Ελευθερούπολης, Ν.Περάμου και Τ.Κ. Ελευθερών, Αγ.Ανδρέα, Ηρακλείτσας ):

 • Έναρξη ανάρτησης: 13/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 30/1/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Φθιώτιδας (Δ.Κ. Λαμίας):

 • Έναρξη ανάρτησης: 20/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 3/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Έβρου (Δ.Κ. Αλεξανδρούπολης):

 • Έναρξη ανάρτησης: 20/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 30/1/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Εύβοιας :

 • Έναρξη ανάρτησης: 20/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 6/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Κοζάνης :

 • Έναρξη ανάρτησης: 20/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 3/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Πέλλας (Δ.Κ. Έδεσσας):

 • Έναρξη ανάρτησης: 20/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 30/1/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Ηρακλείου (ΟΤΑ Ηρακλείου):

 • Έναρξη ανάρτησης: 20/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 3/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Θεσσαλονίκης (πλην Δ.Κ. Πυλαίας, Πανοράματος, Θεσσαλονίκης):

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 6/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Αχαϊας :

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 10/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Πρέβεζας (Δ.Κ. Πρέβεζας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 9/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Φλώρινας (Δ.Κ. Φλώρινας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 7/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Αθήνα (Δήμος Γαλατσίου:

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 10/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Αργολίδας (Δ.Κ. Ναυπλίου:

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 10/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Ροδόπης (Δ.Κ. Κομοτηνής & Τ.Κ. Μέσης, Αρωγής, Πόρπης, Παραλίας Μέσης, Γλυφάδας και Παγουρίων) :

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 6/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Δράμας (Δ.Κ. Δράμας και Τ.Κ. Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδίων, Κεφαλαρίου):

 • Έναρξη ανάρτησης: 27/1/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 10/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Λάρισας :

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 17/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Αρκαδίας :

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 13/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Λακωνίας :

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 17/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Λέσβου (Δ.Ε. Ευεργετούλας και Γέρας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 13/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Δωδεκανήσου (Δ. Σύμης & Πάτμου:

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 13/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Σάμου (Δ. Σάμου) :

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 13/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Χίου (T.K. Νεοχωρίου:

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 17/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Κυκλάδων (Σύρου, Κιμώλου, Σίφνου, Μυκόνου, Μήλου:

 • Έναρξη ανάρτησης: 3/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων:17/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Μαγνησίας (πλην Τ.Κ. Βόλου, Αγχιάλου, Δ.Σκιάθου και Αλονήσου) :

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 28/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Ξάνθης (Δ.Κ. Ξάνθης:

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 20/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Ιωαννίνων :

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 24/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Κέρκυρας (Τ.Κ. Αλεπούς, Καναλίων, Κορακιάνας:

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 24/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Πειραιά (Π.Ε. Νήσων:

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 24/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Ανατολικής Αττικής (Δ.Ε. Βαρνάβα, Γραμματικού, Καπανδριτίου:

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 24/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Δυτικής Αττικής (Δ. Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω ,Αγίων Αναργύρων,
Καματερού, Ασπροπύργου, Ιλίου, Μάνδρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου) 
:

 • Έναρξη ανάρτησης: 10/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 24/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017

Νομός Χαλκιδικής :

 • Έναρξη ανάρτησης: 17/2/2017
 • Υποβολή αντιρρήσεων: 28/2/2017 – 12/6/2017
 • Για κατοίκους εξωτερικού: 3/7/2017