Προθεσμίες

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι σημαντικές ημερομηνίες και προθεσμίες, που σχετίζονται με τις αναρτήσεις και την υποβολή αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών. Κατά κανόνα, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες*, η οποία μετράει όμως από την 1η μέρα που ανοίγει το σύστημα για την υποβολή αντιρρήσεων (συνήθως 10-15 μέρες μετά την επίσημη ανάρτηση του χάρτη). Η προθεσμία αυτή επεκτείνεται κατά 20 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η συνυποβολή εγγράφων από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομίες Δήμων, Τμήματα εποικισμού των Περιφερειών), θα πρέπει τα σχετικά αιτήματα να γίνουν έγκαιρα, γιατί αναμένεται σημαντικός φόρτος εργασιών στις εν λόγω Υπηρεσίες, και η νόμιμη προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτημάτων είναι μέχρι 50 ημέρες. Εάν η προσφυγή στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου είναι απαραίτητη, η σχετική αναζήτηση και επιλογή θα πρέπει να γίνει, επίσης, κατά το συντομότερο δυνατόν, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, λόγω του αναμενόμενου φόρτου εργασιών.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων δεν δίνονται παρατάσεις*. Επειδή, όμως, για πρώτη φορά γίνονται αναρτήσεις για ολόκληρους Νομούς, και ανάλογα με τον πλήθος και τον ρυθμό των αντιρρήσεων που θα υποβάλλονται, και τον ρυθμό προσέλευσης ενδιαφερομένων στα κατά τόπους Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, εκτιμάται ότι η χορήγηση περαιτέρω παράτασης είναι πιθανή. Φυσικά, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις τεχνικές δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αντιρρήσεων (υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά).

Πατήστε στην υπογραμμισμένη επικεφαλίδα κάθε περιοχής, για να δείτε την απόφαση ανάρτησης του κάθε χάρτη. Πατήστε εδώ για συνοπτικό χάρτη των αναρτήσεων.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παρακάτω προθεσμίες παρατάθηκαν αρχικά κατά 45 ημέρες, με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 23/3/2017. Με το ν.4467/2017 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12/6/2017 και για τους κατοίκους εξωτερικού μέχρι τις 3/7/2017
  • Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στις 6/6/2017, όλες οι προθεσμίες παρατάθηκαν μέχρι τις 27/7/2017
  • Με νέα τροπολογία που ανακοινώθηκε στις 25/5/2017, όλες οι προθεσμίες παρατάθηκαν εκ νέου μέχρι τις 7/9/2017 (!!)
  • Όλες οι προθεσμίες της β’ φάσης αναρτήσεων (Οκτώβριος 2017-Φεβρ. 2018) έχουν παραταθεί μέχρι 31/7/2018
  • Παράταση έως τις 15 Ιουλίου 2022 για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες
  • Παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2022 για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες