Νέα παράταση για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες

Μέχρι τις 31/7/2018 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων για όλες τις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ανάρτηση Δασικών Χαρτών (Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Χανιά, Καβάλα, Ανατ.Αττική κλπ). Η παράταση θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ελληνικό Κτηματολόγιο παραμένει κανονικά ανοικτή για την υποβολή αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα οικεία ΣΥΑΔΧ ή με κατάλληλο Τεχνικό Σύμβουλο για την διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής πρόδηλου σφάλματος, σε πρώτη φάση, ή/και αντίρρησης στη συνέχεια. Η υποβολή αίτησης πρόδηλου σφάλματος συνίσταται να γίνει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση από την Δ/νση Δασών πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης πρόδηλου σφάλματος, η έκταση εξαιρείται της μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη (πρακτικά δεν απαιτείται και η υποβολή αντίρρησης). Μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη είναι δυνατή η προσφυγή μόνο στο ΣτΕ, εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερ/νία κυκλοφορίας του οικείου ΦΕΚ. Μετά την πάροδο και της προθεσμίας αυτής, για την υποβολή αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ θα πρέπει να αποδειχθεί η μη ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την ανάρτηση/κύρωση (μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νομολογία σε τέτοια περίπτωση).

Αφήστε μια απάντηση