Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου

Συχνά τίθεται το ερώτημα εάν τον ρόλο του Τεχνικού Συμβούλου (για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη) μπορεί να έχουν επιστήμονες από άλλες ειδικότητες, όπως οι Μηχανικοί (π.χ. Τοπογράφοι Μηχανικοί), οι Γεωπόνοι, οι Περιβαλλοντολόγοι, ακόμα και οι Νομικοί. Η απάντηση είναι ότι από τη στιγμή που προβλέπεται η δυνατότητα στον καθένα να υποβάλει αντίρρηση, ακόμα και στον άμεσα ενδιαφερόμενο, ο καθένας με ορισμένες τεχνικές ή νομικές γνώσεις θα μπορούσε να υποδυθεί τον ρόλο αυτό.

Το κρίσιμο, όμως, είναι κατά πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένη, αξιόπιστη και, εν τέλει, αποδεκτή από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων θα είναι μία Τεχνική Έκθεση, που υπογράφεται από Μηχανικό ή άλλον Γεωτεχνικό, η οποία θα αναφέρεται σε δασολογικούς όρους, όπως “οργανική ενότητα”, “ποσοστό δασοκάλυψης”, “δασοπονικά είδη” κ.λπ.  Ακόμα και η ίδια η νομολογία των δικαστηρίων σε θέματα χαρακτηρισμού εκτάσεων αποδέχεται ότι μόνο η επιστήμη της Δασικής Οικολογίας είναι εκείνη που καθορίζει το επιστημονικό πλαίσιο του ορισμού του δάσους και της δασικής έκτασης. Μάλιστα, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με πρόσφατες αποφάσεις του, απέρριψε τη χρήση σαφών ποσοτικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης, που σημαίνει ότι μόνο ο αρμόδιος επιστήμονας (δασολόγος) νομιμοποιείται να κρίνει τον χαρακτήρα μιας έκτασης ως δασικής.

Για τον λόγο αυτό, ως Τεχνικός Σύμβουλος νοείται μόνο Δασολόγος, διπλωματούχος αντίστοιχης Πανεπιστημιακής Σχολής 5ετούς φοίτησης, ο οποίος μπορεί, ανάλογα με την κρισιμότητα και την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, να κρίνει εάν απαιτείται η συνδρομή και άλλων επιστημόνων, για επιμέρους ζητήματα. Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται ενδεικτικά:

  • η ακριβής αποτύπωση ή εφαρμογή ορίων γεωτεμαχίων: Τοπογράφος Μηχανικός
  • η πιστοποίηση σφαλμάτων των υποβάθρων (ιδίως του ιστορικού υποβάθρου – 1945), ή των οριογραμμών των εποικιστικών εκτάσεων: Τοπογράφος Μηχανικός
  • η πιστοποίηση της καταλληλότητας του εδάφους για καλλιέργεια: Γεωπόνος
  • η ερμηνεία νομικών διατάξεων, η αναζήτηση και αξιοποίηση τίτλων κυριότητας και συμβολαιογραφικών εγγράφων, η διερεύνηση νομικών επιπτώσεων και λύσεων: Δικηγόρος

Με βάση τα παραπάνω, συμβουλεύουμε κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή αντιρρήσεων, ακόμα κι αν επικοινωνήσει αρχικά με τον Μηχανικό, Γεωπόνο ή Δικηγόρο / Συμβολαιογράφο, που ήδη συνεργάζεται, να αποφύγει να πληρώσει αμοιβή για υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε επιστήμονα άλλης ειδικότητας πλην Δασολόγου.

Αφήστε μια απάντηση