Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Κεντρική ιστοσελίδα της εταιρείας μας ΣΥΣΤΑΔΑ

  • ΕΙΣΟΔΟΣ στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε (απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης taxisnet ή των ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΕΚΧΑ

)