Τι είναι Δασικός Χαρτής

Δασικός Χάρτης είναι η επίσημη και θεσμοθετημένη καταγραφή των ορίων των εκτάσεων, που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του Δασικού Κτηματολογίου, που ξεκίνησε να υλοποιεί η Δασική Υπηρεσία στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και μέχρι το έτος 1998. Επίσης, υποκαθιστά πλήρως και οριστικά τη γνωστή διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/79 (Πράξεις Χαρακτηρισμού).

Εκτός από τα όρια των εκτάσεων, τα οποία αποτυπώνονται ως κλειστά πολύγωνα, ο Δασικός Χάρτης περιλαμβάνει για κάθε μία έκταση – πολύγωνο και μία Βάση Δεδομένων, δηλαδή έναν πίνακα, με ορισμένες βασικές πληροφορίες, όπως ο χαρακτήρας κάθε έκτασης.  Οι εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα φέρουν τους χαρακτηρισμούς “ΔΔ”, “ΔΑ”, “ΑΔ”, “ΠΔ”, “ΑΝ” και ανάλογα με την περίπτωση, συνδέονται με σημαντικούς περιορισμούς ως προς τη χρήση και αξιοποίηση των εν λόγω εκτάσεων. Εκτάσεις με χαρακτηρισμούς “ΑΑ” και “ΠΑ” βρίσκονται εκτός του προστατευτικού πλαισίου της δασικής νομοθεσίας. Υπάρχει και μία τρίτη ενδιάμεση κατηγορία εκτάσεων, οι λεγόμενες χορτολιβαδικές (ΧΧ, ΧΑ, ΠΧ), για τις οποίες θα γίνεται αναφορά παρακάτω.

Αν και ο Δασικός Χάρτης δεν θίγει ιδιοκτησιακά δικαιώματα ιδιωτών ή του Δημοσίου, στην πράξη οποιαδήποτε ιδιωτική έκταση εμφανίζεται ως δασικού χαρακτήρα στον Δασικό Χάρτη διεκδικείται από το Δημόσιο ως δημόσια δασική έκταση, πλην εξαιρέσεων (αναγνωρισμένα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις). Ανάλογη διεκδίκηση υφίσταται και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η διεκδίκηση της κυριότητας των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων εκ μέρους του Δημοσίου γίνεται μέσω της δήλωσης του Δημοσίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Πρακτικά, ο Δασικός Χάρτης αποτελεί το εργαλείο του Δημοσίου για να υποβάλει τη δήλωσή του στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή το εργαλείο για την εξασφάλιση ενός μεγάλου μέρους της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Όπως το Δασικό Κτηματολόγιο παλαιότερα, έτσι και οι Δασικοί Χάρτες σήμερα μπορεί να περιέχουν σημαντικά λάθη, αδικίες ή παραλείψεις, που μπορούν να αποκατασταθούν με τη διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων (ανάλογη διαδικασία υφίσταται και για το Εθνικό Κτηματολόγιο). Οι Δασικοί Χάρτες αποτελούν το προϊόν της συνεργασίας ιδιωτικών μελετητικών γραφείων, στελεχωμένων με έμπειρους δασολόγους, και των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των κατά τόπους Δ/νσεων Δασών.