Τι είναι τα πολύγωνα «ΑΧ»; Χρειάζεται να υποβάλουμε αντίρρηση;

Υπάρχει μία ειδική κατηγορία (χορτολιβαδικών) εκτάσεων στον Δασικό Χάρτη, σχετικά σπάνια, υπό τον κωδικό «ΑΧ», ήτοι: άλλης μορφής έκταση στα ιστορικά υπόβαθρα (Α/Φ 1945) και χορτολιβαδική έκταση στα πρόσφατα υπόβαθρα (Α/Φ 2007-2009) ή στις αυτοψίες. Για να εξηγούμαστε, όταν λέμε «χορτολιβαδική» έκταση εννοούμε, καταρχάς, δημόσια έκταση (ούτε ιδιωτική, ούτε εποικιστική), η οποία:

  • δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δασική, με βάση το ελάχιστο ποσοστό δασοκάλυψης (~15%)
  • δεν περιβάλλεται από δάση και δασικές εκτάσεις, ή δεν βρίσκεται υπεράνω αυτών
  • δεν είναι πεδινή έκταση, δηλαδή <100 μ υψόμετρο και με μέση κλίση μέχρι 8% (βλ. π.δ. 32/2016)

Οι εν λόγω «δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις» υπάγονται πλέον στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση που επήλθε από την παρ. 4 άρθρου 32 του ν.4280/2014). Θυμίζουμε ότι, προ της τροποποίησης, οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις κατηγοριοποιούνταν στην παρ. 6β και 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/79 (χωρίς διάκριση σε πεδινές και μη), δεν υπάγονταν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χαρτογραφούνταν όμως και διαχειρίζονταν προσωρινά από τη Δασική Υπηρεσία, και προορίζονταν είτε για δασώσεις, είτε με σκοπό την απόδοσή τους στις Γεωργικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή συνεχίζει να ισχύει και σήμερα.

Με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης Δασικών Χαρτών, ο χαρακτηρισμός «ΑΧ» είναι μία ειδική περίπτωση, που αφορά μόνο σε περιπτώσεις εκτάσεων που στο ιστορικό υπόβαθρο (1945) ήταν καλυμμένες με νερό (π.χ. λίμνες) και σήμερα έχουν αποκαλυφθεί. Με βάση τη δασική νομοθεσία, δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκτάσεις που στις Α/Φ 1945 (ή στις Α/Φ 1960 αν δεν είναι ευκρινείς) είχαν αγροτική μορφή, και σήμερα εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές (παρ. 6β του άρθρου 3 ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014).

Παρατηρούμε, εν τούτοις, στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες, ότι περιλαμβάνονται τέτοιου είδους εκτάσεις (βλ. εικόνα), και ανακύπτει το ερώτημα εάν πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις. Κατά την άποψή μας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο οικείο ΣΥΑΔΧ, για τη διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής αντίρρησης ατελώς.

Τέλος, το ερώτημα: τι απογίνεται, πλέον, με τις πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις, το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών…

Είναι το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης δασική έκταση;

Γράφαμε τις προάλλες ότι ο τρόπος που γίνεται πλέον η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών είναι, τουλάχιστον, απαράδεκτος. Πρακτικά, οι Δασικοί Χάρτες απεικονίζουν μόνο 2 καταστάσεις: αυτές με πράσινο χρώμα (δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις διαφόρων περιπτώσεων) και αυτές χωρίς χρώμα (υπόλοιπες περιοχές). Για να βρει κανείς περί τίνος πρόκειται κάθε φορά, πρέπει να χρησιμοποιεί διαδοχικά το σχετικό εργαλείο («πληροφορία είδους έκτασης»).

Το γιατί άλλαξε ο παλιός καλός τρόπος (με τα χρώματα οριογραμμών και τους κωδικούς) υπάρχουν πολλαί απόψεις. Το πιθανότερο είναι ότι οι Δασικές Υπηρεσίες, πάνω στον πανικό τους να προλάβουν τις προθεσμίες για να αναρτήσουν τους χάρτες, έκαναν όπως-όπως όποιες διορθώσεις μπορούσαν (π.χ. ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων), σε συνεργασία με τα ιδιωτικά γραφεία που για ένα κομμάτι ψωμί ανέλαβαν την επικαιροποίηση των χαρτών, και απλά δεν «έβαψαν» τις οριογραμμές σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, ούτε δημιούργησαν την σχετική Βάση Δεδομένων. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα.

Το θέμα μας είναι μια όαση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, μία τρύπα μέσα στην τρύπα των σχεδίων πόλεως, που εξαιρέθηκαν της ανάρτησης, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης (βλ. εικόνα). Εντελώς τυχαία ανακαλύψαμε ότι στον Δασικό Χάρτη εμφανίζεται ως ΑΛ (άλσος – πάρκο) με επιπλέον πληροφορίες «ΔΑ» και 3 (=εντός σχεδίου πόλεως). Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι ενώ είναι έκταση που σαφώς υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εν τούτοις δεν έχει πράσινο χρώμα. Επαναλαμβάνουμε και πάλι: το ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία, πατώντας δηλαδή με το εργαλείο «Πληροφορίες» για να δούμε αν είναι εντός ή εκτός ανάρτησης. Για το τι συνέβη εκεί, μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Το πιθανότερο είναι ότι κατά λάθος δεν ενσωματώθηκε στην «τρύπα» του Π.Σ. Αθηνών. Και επειδή, οι χαρακτηρισμοί «ΑΛ» είναι παραδεκτοί μόνο εντός των οικισμών (εξ ου και ο κωδικός 3), οι προγραμματιστές της ΕΚΧΑ ΑΕ δεν σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να παρεισφρήσει πολύγωνο με χαρακτηρισμό ΑΛ στις αναρτημένες περιοχές, ώστε να το «χρεώσουν» με πράσινο χρώμα!

Όσον αφορά το ερώτημα αν συντρέχει λόγος υποβολής αντίρρησης στην περίπτωση αυτή, το πιθανότερο είναι πως όχι. Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο, σε λίγες μέρες και το Πάρκο Αντώνη Τρίτση θα εξαιρεθεί της ανάρτησης…

Διαβάστε αύριο: Τι είναι τα πολύγωνα «ΑΧ»; Χρειάζεται να υποβάλουμε αντίρρηση;