Διαδικτυακές εφαρμογές

Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να εισέλθετε στην διαδικτυακή εφαρμογή αναρτήσεων Δασικών Χαρτών της Ελληνικό Κτηματολόγιο

.

Για να εισέλθετε στην διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη απαιτείται η χρησιμοποίηση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password). Η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται είτε μέσω του taxisnet (κωδικοί εισόδου στο taxisnet),  είτε με τους κωδικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ελληνικό Κτηματολόγιο. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για τη μετάβαση στις σελίδες πιστοποίησης χρηστών, για την υποβολή αντιρρήσεων