Κι όμως, οι αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες… αλλάζουν!

Αυτό προκύπτεί από την εγκύκλιο 151590/331/6.2.2017 της Δασικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την οποία είναι δυνατόν “μεσούσης της ανάρτησης των οικείων δασικών χαρτών” να ενσωματωθούν (λέγε με: να αφαιρεθούν) τα όρια των οικισμών (εγκεκριμένων και μη), εφ’ όσον αυτά εν τω μεταξύ υποδειχθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης των οικείων Δήμων, και αποσταλούν στις οικείες Δ/νσεις Δασών. Αυτό θα γίνει ώστε στις “τρύπες” που θα δημιουργηθούν, να μην είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων.

Τουτέστιν, όσοι ετοιμάζονται να υποβάλουν αντίρρηση σε τέτοιες περιοχές, ή ετοιμάζονται να ζητήσουν σχετική Βεβαίωση από την Πολεοδομία, ή να σπεύσουν στα ΣΥΑΔΧ για υποβολή αντίρρησης ατελώς, ας… περιμένουν ολίγον τι, μην τυχόν και ως εκ του θαύματος (ή ως από μηχανής θεός) αφαιρεθούν οι επίμαχες περιοχές από τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη…

Καλού κακού, ανάλογη στάση αναμονής ας τηρήσουν προς το παρόν και όσοι έχουν ανάλογα προβλήματα με κληροτεμάχια, τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη (π.χ. Κοζάνη). Μια παρόμοια εγκύκλιος είναι πιθανόν να εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες…

Τώρα, κατά πόσο είναι σοβαρή (ή και νόμιμη) η …μεταμόρφωση του Δασικού Χάρτη “μεσούσης της ανάρτησης”, αυτό είναι άλλο θέμα.