Το κίνημα «Δεν κάνω τίποτε – ας έρθουν να τα πάρουν»!

Μετά από όλες αυτές τις διαδοχικές παρατάσεις και τη συζήτηση με τον κόσμο προκύπτει ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό κίνημα του «Δεν κάνω τίποτε», στενός συγγενής του «Δεν πληρώνω» και «Δεν έχω να πληρώσω», νόθο παιδί των Μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Και… 40 παρατάσεις να δοθούν, φαίνεται ότι το ιδιοκτησιακό πρόβλημα δεκαετιών στην Ελλάδα -όπου η ιδιοκτησία είναι το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας, η συνολική αξία της οποίας πριν λίγο χρόνια εκτιμήθηκε σε 1 τρισ. ευρώ για να πειστούν οι ξένοι να μας δανείζουν τα ωραία τους λεφτά – δύσκολα θα λυθεί μέσω των Δασικών Χαρτών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονισθεί ότι κάποια στιγμή οι Επιτροπές Αντιρρήσεων θα πρέπει να ξεκινήσουν το έργο τους. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν θεσμοθετηθεί η έννοια της «εκπρόθεσμης» αντίρρησης, ώστε και προθεσμία να υπάρχει, και εξέταση αιτήσεων για τους συνεπείς να γίνεται.

Ο αρ. πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων σήμερα το πρωί είχε φτάσει το 79600, όταν στις 10/8 ήταν στο 74800 (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι ατελώς αντιρρήσεις των ΣΥΑΔΧ, δηλ. εκκρεμείς υποθέσεις κλπ). 5.000 αιτήσεις σε 15 ημέρες είναι μάλλον λίγες – βέβαια η παράταση που διανύουμε συνέπεσε με την περίοδο των διακοπών του Αυγούστου, που σημαίνει ότι 15-20 ημέρες από τις 40 πήγαν χαμένες.

Σε όσους ρωτάνε ή αναρωτιούνται «τι θα γίνει αν δεν κάνω τίποτε» ισχύουν τα εξής:

 • όταν θα «περάσει» η κτηματογράφηση από την περιοχή, η δήλωση δικαιωμάτων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις «πράσινες» θα είναι χωρίς τύχη, αφού υπάρχουν συγκεκριμένοι μόνο τρόποι αναγνώρισης ιδιωτικών δικαιωμάτων σε δασικές εκτάσεις
 • σε περίπτωση μεταβίβασης, δωρεάς, κληρονομιάς κλπ που θα απαιτηθεί συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος θα ζητήσει σχετικό πιστοποιητικό από τη Δ/νση Δασών ότι δεν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση. Διαφορετικά η δικαιοπραξία δεν θα μπορεί να γίνει
 • μπορεί να γίνει προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά της πράξης κύρωσης του Δασικού Χάρτη, ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει αντίρρηση ή όχι, διαδικασία μακροχρόνια και με υψηλό κόστος
 • εάν υπάρξουν μαζικές αντιδράσεις (λόγω μαζικής απώλειας ιδιωτικών δικαιωμάτων), ενδεχομένως η Πολιτεία να αναγκαστεί να δώσει στο μέλλον μία δεύτερη ευκαιρία (αντιρρήσεων) ή να τροποποιήσει τη νομοθεσία περί Εθνικού Κτηματολογίου

Τέλος, υπενθυμίζεται σε όσους είναι αναποφάσιστοι μέχρι την τελευταία στιγμή, ή δεν μπορούν να υποστηρίξουν το πλήρες κόστος της διαδικασίας, το λεγόμενο plan B: να κάνουν μία αίτηση αντιρρήσεων πληρώνοντας το παράβολο και τεκμηριώνοντας τους λόγους αντίρρησης όπως μπορούν, και να προσφύγουν στην βοήθεια ειδικού όταν θα εξετασθεί η υπόθεση από τις ΕΠΕΑ.

Τιμοκατάλογος υποβολής αντιρρήσεων Δασικού Χάρτη (upd)

Από την ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ανακοινώνεται ο νέος τιμοκατάλογος ελάχιστων αμοιβών εργασιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 16/3/2021.

 1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον περαιτέρω χειρισμό υπόθεσης στο γραφείο (πχ υποβολή αντίρρησης ή εξαγορά, αίτηση πρόδηλου σφάλματος, απαιτούμενα έγγραφα από αρμόδιες Υπηρεσίες, πιθανότητες επιτυχούς έκβασης, συνολικό κόστος κλπ): 30 ευρώ (με ΦΠΑ). Περιλαμβάνεται ο έλεγχος τίτλων και η προεκτίμηση με βάση τα υπόβαθρα της ανάρτησης και τυχόν διαθέσιμο αρχείο (η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται κατά κανόνα ΔΩΡΕΑΝ για έως 1-3 ακίνητα).
 2. Ηλεκτρονική υποβολή αντίρρησης ή αίτησης πρόδηλου σφάλματος (χωρίς Έκθ. Φωτοερμηνείας): 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ. Τα αντίγραφα θα χορηγούνται στον πελάτη σε ψηφιακή μορφή (με email). Για υποβολή περισσότερων από μίας (>1) αντιρρήσεων ή αιτήσεων, εφαρμόζονται εκπτώσεις
 3. Σύνταξη Έκθεσης Φωτοερμηνείας: 300 ευρώ + ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την χορήγηση 2 εκτυπωμένων έγχρωμων αντιγράφων. Δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης στην περιοχή του ακινήτου (εάν απαιτείται) και το κόστος προμήθειας Α/Φ. Πρόκειται για ελάχιστη αμοιβή και το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί υψηλότερα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της αντίρρησης (ανάλογα με την δυσκολία της υπόθεσης, την έκταση του ακινήτου, την περιοχή, το κόστος μετάβασης/επιστροφής για αυτοψία αν απαιτείται κλπ) . Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται επίσης η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
 4. Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος (με αποτύπωση): ελάχιστη αμοιβή 150 ευρώ με ΦΠΑ. Περιλαμβάνει την χορήγηση 3 εκτυπωμένων αντιγράφων και ψηφιακού αρχείου. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης
 5. Παράσταση ενώπιον της ΕΠΕΑ: 100 ευρώ (με ΦΠΑ) + έξοδα μετακίνησης
 6. Η ανάθεση της υπόθεσης γίνεται με πληρωμή ελάχιστης προκαταβολής 100 ευρώ και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υποβολή της αντίρρησης και την υπογραφή της σχετικής αίτησης, ή για μεγάλες υποθέσεις με προκαταβολή 10-15% της συνολικής αμοιβής.
 7. Το ειδικό τέλος αντιρρήσεων (παράβολο) δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω αμοιβές και πληρώνεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου
 8. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κάθε μία αντίρρηση ξεχωριστά. Για περισσότερες από 1 αντιρρήσεις, ισχύουν εκπτώσεις
 9. Ειδικές τιμές, προσφορές και εκπτώσεις για : άνεργους, άπορους, χαμηλο-συνταξιούχους, αγρότες και για ενδιαφερόμενους με περισσότερες από 1 αντιρρήσεις, καθώς επίσης και για ΜΚΟ

Σημείωση:  Για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αντίρρησης χορηγείται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου φάκελος της υπόθεσης (ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 • νομιμοποιητικά έγγραφα για το έννομο συμφέρον υποβολής αντίρρησης: συμβολαιογραφικά έγγραφα (πχ πωλητήριο, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ) ή/και Ε9 ή απόσπασμα δήλωσης στον Εθνικό Κτηματολόγιο ή δήλωση ενιαίας ενίσχυσης
 • τοπογραφικό ή πίνακας συντ/νων (σε ψηφιακή μορφή, κατά προτίμηση dxf, kml, shp, dwg, txt)
 • φωτοτυπία ταυτότητας του υποβάλλοντος την αντίρρηση
 • αποδεικτικό ΑΦΜ (πχ Ε9)
 • Για τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται ατελώς, τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση έγγραφα (πχ βεβαίωση Πολεοδομίας, Δ/νσης Εποικισμού, αντίγραφο Πράξης Χαρακτηρισμού κ.λπ)

Για τη σύνταξη Έκθεσης Φωτοερμηνείας απαιτείται η προσκόμιση τίτλων κυριότητας, εάν υπάρχουν

Η χορήγηση του φακέλου γίνεται επιτόπου (γραφείο ΣΥΣΤΑΔΑΣ στην Θεσ/νίκη, ή στα συνεργαζόμενα γραφεία σε Βόλο, Κοζάνη, Βέροια κλπ), ή με αποστολή ταχυδρομικά στο γραφείο Θεσ/κης ή ψηφιακά (email, dropbox, wetransfer κλπ)

Προσφυγές ΠΑΝΔΟΙΚΟ κατά των Δασικών Χαρτών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν οι Οικολογικές Οργανώσεις του ΠΑΝΔΟΙΚΟ κατά πρόσφατων ΥΑ σχετικών με τους Δασικούς Χάρτες προβάλλοντας ως κύριο επιχείρημα το γεγονός ότι αν και ιδίως οι Οικολογικές Οργανώσεις μνημονεύονται στις οικίες διατάξεις για τη δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων υπέρ συμπερίληψης δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης στους Δασικούς Χάρτες, στην πράξη αυτό είναι ανέφικτο λόγω του πολύ υψηλού ειδικούς τέλους αντιρρήσεων (παραβόλου) και εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ΜΚΟ αντιμετωπίζονται στο θέμα του παραβόλου όπως οι αξιούντες εμπράγματα δικαιώματα επί εκτάσεων, που κατά κανόνα εμφανίζονται ως εν γένει δάση και δασικές εκτάσεις (πράσινο χρώμα).

Στις αιτήσεις ακύρωσης περιλαμβάνονται ακόμα και άλλοι, εξίσου σημαντικοί λόγοι, όπως ζητήματα μη τήρησης των Τεχνικών Προδιαγραφών κατάρτισης των Δασικών Χαρτών (σημείωση: που κατά καιρούς έχουμε ήδη θίξει με αναρτήσεις μας στο παρόν ιστολόγιο – βλ. εδώ και εδώ και εδώ) και της αδυναμίας των μελών του ΠΑΝΔΟΙΚΟ πλήρους πρόσβασης και γνώσης στο περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη, η εξαίρεση των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων και των υγροβιοτόπων, που περιλαμβάνονται σε αυτούς, ο τρόπος αντιμετώπισης των αναδασωτέων εκτάσεων, η αποτύπωση των οικισμών με μαύρη γραμμή, κατά παράβαση της σχετικής ΥΑ που ρητά προβλέπει την αποτύπωση με πορτοκαλί και κίτρινη γραμμή, κ.ά.

Τις αιτήσεις ακύρωσης στηρίζει νομικά ο κ. Δήμος Νικόπουλος, πρώην νομικός σύμβουλος του ΓΕΩΤΕΕ.

Το πλήρες Δελτίο Τύπου εδώ.

Ενημερωθείτε αποκλειστικά από το ιστολόγιό μας για τις σημαντικές εξελίξεις στα θέματα ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών

Τι είναι τα πολύγωνα «ΑΧ»; Χρειάζεται να υποβάλουμε αντίρρηση;

Υπάρχει μία ειδική κατηγορία (χορτολιβαδικών) εκτάσεων στον Δασικό Χάρτη, σχετικά σπάνια, υπό τον κωδικό «ΑΧ», ήτοι: άλλης μορφής έκταση στα ιστορικά υπόβαθρα (Α/Φ 1945) και χορτολιβαδική έκταση στα πρόσφατα υπόβαθρα (Α/Φ 2007-2009) ή στις αυτοψίες. Για να εξηγούμαστε, όταν λέμε «χορτολιβαδική» έκταση εννοούμε, καταρχάς, δημόσια έκταση (ούτε ιδιωτική, ούτε εποικιστική), η οποία:

 • δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δασική, με βάση το ελάχιστο ποσοστό δασοκάλυψης (~15%)
 • δεν περιβάλλεται από δάση και δασικές εκτάσεις, ή δεν βρίσκεται υπεράνω αυτών
 • δεν είναι πεδινή έκταση, δηλαδή <100 μ υψόμετρο και με μέση κλίση μέχρι 8% (βλ. π.δ. 32/2016)

Οι εν λόγω «δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις» υπάγονται πλέον στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση που επήλθε από την παρ. 4 άρθρου 32 του ν.4280/2014). Θυμίζουμε ότι, προ της τροποποίησης, οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις κατηγοριοποιούνταν στην παρ. 6β και 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/79 (χωρίς διάκριση σε πεδινές και μη), δεν υπάγονταν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χαρτογραφούνταν όμως και διαχειρίζονταν προσωρινά από τη Δασική Υπηρεσία, και προορίζονταν είτε για δασώσεις, είτε με σκοπό την απόδοσή τους στις Γεωργικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή συνεχίζει να ισχύει και σήμερα.

Με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης Δασικών Χαρτών, ο χαρακτηρισμός «ΑΧ» είναι μία ειδική περίπτωση, που αφορά μόνο σε περιπτώσεις εκτάσεων που στο ιστορικό υπόβαθρο (1945) ήταν καλυμμένες με νερό (π.χ. λίμνες) και σήμερα έχουν αποκαλυφθεί. Με βάση τη δασική νομοθεσία, δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκτάσεις που στις Α/Φ 1945 (ή στις Α/Φ 1960 αν δεν είναι ευκρινείς) είχαν αγροτική μορφή, και σήμερα εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές (παρ. 6β του άρθρου 3 ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014).

Παρατηρούμε, εν τούτοις, στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες, ότι περιλαμβάνονται τέτοιου είδους εκτάσεις (βλ. εικόνα), και ανακύπτει το ερώτημα εάν πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις. Κατά την άποψή μας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο οικείο ΣΥΑΔΧ, για τη διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής αντίρρησης ατελώς.

Τέλος, το ερώτημα: τι απογίνεται, πλέον, με τις πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις, το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών…

Είναι τα παράβολα αντιρρήσεων υπερβολικά;

Πολλά παράπονα ακούγονται, και έχουν ακουστεί, για το ύψος των παραβόλων που συνοδεύουν την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη. Μάλιστα, έχουν χαρακτηρισθεί ως «φορομπηχτικά», ή ως «χαράτσι», ενώ τα συναρμόδια Υπουργεία (Περιβάλλοντος και Οικονομικών), υπό το βάρος των αντιδράσεων προέβησαν στην αναπροσαρμογή του ύψους των παραβόλων (ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017).

Το πρόβλημα με τα παράβολα εστιάζεται σε 3 σημεία:

 1. στο γεγονός ότι υποβάλλεται ξεχωριστή αντίρρηση για κάθε γεωτεμάχιο (πολύγωνο διαφορετικού χαρακτηρισμού). Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό κόστος των παραβόλων εξαρτάται από τον τρόπο οριοθέτησης και χαρακτηρισμού των εκτάσεων στον Δασικό Χάρτη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για την ίδια ιδιοκτησία, η οποία εφάπτεται με δασική έκταση, κατά μήκος των δύο οριογραμμών μπορεί να προκύπτει μεγάλος αριθμός πολυγώνων, εξαιτίας του τρόπου αποτύπωσης της δασικής οριογραμμής και χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη
 2. στο γεγονός ότι για μεγάλες εκτάσεις το ύψος του παραβόλου αποκτά απαγορευτικό χαρακτήρα. Η άσκηση του δικαιώματος του πολίτη υπέρ των δασικών εκτάσεων καθίσταται, πρακτικά, κενό γράμμα
 3. στο ότι δεν επιστρέφονται τα παράβολα, αν οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, ή τουλάχιστον να επιδικάζονται κατά του Δημοσίου (όπως συμβαίνει στα δικαστήρια), εάν το ζήτημα είναι η χρηματοδότηση των Δασικών Χαρτών και της αποζημίωσης των μελών των ΕΠΕΑ

Ας δούμε όμως τι ισχύει για μια παρόμοια περίπτωση, που αφορά τα παράβολα άσκησης αντιρρήσεων κατά Πράξεων Χαρακτηρισμού (θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με το ν.4280/2014, μετά τις τελευταίες αναρτήσεις Δασικών Χαρτών του 2012). Σύμφωνα με την ΚΥΑ 117679/7182/11-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3473), διακρίνονται τρεις (3) περιπτώσεις:

 • 80 ευρώ για έκταση μέχρι 5 στρέμματα
 • 150 ευρώ για έκταση 5-20 στρέμματα
 • 250 ευρώ για έκταση > 20 στρ.

Μάλιστα, τα παραπάνω παράβολα αφορούν συνολικά την Πράξη Χαρακτηρισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού των αμφισβητούμενων επιμέρους τμημάτων.

Κατά την άποψή μας, ομοίως το ανώτατο παράβολο για άσκηση αντιρρήσεων κατά Δασικών Χαρτών δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 250 ευρώ, και επιπλέον θα έπρεπε να λογίζεται ως μία αντίρρηση εκείνη η οποία θεμελιώνεται σε ενιαίο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα. Αυτό πιθανότατα θα διευκόλυνε και τις ΕΠΕΑ στην ομαδοποίηση και εξέταση των υποθέσεων