Νέα παράταση για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες

Μέχρι τις 31/7/2018 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων για όλες τις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ανάρτηση Δασικών Χαρτών (Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Χανιά, Καβάλα, Ανατ.Αττική κλπ). Η παράταση θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ελληνικό Κτηματολόγιο παραμένει κανονικά ανοικτή για την υποβολή αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα οικεία ΣΥΑΔΧ ή με κατάλληλο Τεχνικό Σύμβουλο για την διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής πρόδηλου σφάλματος, σε πρώτη φάση, ή/και αντίρρησης στη συνέχεια. Η υποβολή αίτησης πρόδηλου σφάλματος συνίσταται να γίνει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση από την Δ/νση Δασών πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης πρόδηλου σφάλματος, η έκταση εξαιρείται της μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη (πρακτικά δεν απαιτείται και η υποβολή αντίρρησης). Μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη είναι δυνατή η προσφυγή μόνο στο ΣτΕ, εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερ/νία κυκλοφορίας του οικείου ΦΕΚ. Μετά την πάροδο και της προθεσμίας αυτής, για την υποβολή αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ θα πρέπει να αποδειχθεί η μη ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την ανάρτηση/κύρωση (μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νομολογία σε τέτοια περίπτωση).

Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, ΟΣΔΕ και Ε9…

Καθώς πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για το 2ο πακέτο ανάρτησης Δασικών Χαρτών (σε Πέλλα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία και αλλού), ας υπενθυμίσουμε ποιες έννομες συνέπειες προκύπτουν από την μη υποβολή αντίρρησης (σε περιπτώση που αυτή τεκμηριώνεται):

  1. Εάν η Κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη, η δήλωση δικαιωμάτων για δασικού χαρακτήρα περιοχές είναι πολύ πιθανόν να απορριφθεί (θα προκριθεί ως δικαιούχος το Ελληνικό Δημόσιο/ οικεία Δ/νση Δασών). Ομοίως, εάν έχει γίνει η 1η ανάρτηση και «τρέχει» προθεσμία υποβολής ένστασης, αυτή θα έχει μικρές πιθανότητες να γίνει δεκτή
  2. Δικαιοπραξίες (πχ μεταβιβάσεις ακινήτων ) απαιτούν πια Τοπογραφικό Διάγραμμα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα του ακινήτου, σύμφωνα με τους αναρτημένους ή κυρωμένους Δασικούς Χάρτες
  3. Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ δεν θα γίνονται δεκτές, εάν αφορούν σε δασικές εκτάσεις (η υποβολή αίτησης εξαγοράς αφορά μόνο σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΔΑ/ΧΑ, και καμία άλλη περίπτωση)
  4. Τέλος, όσον αφορά στις δηλώσεις Ε9 (από όπου προκύπτει και ο διαβόητος ΕΝΦΙΑ), αν και δεν έχει υπάρξει σχετική εγκύκλιος μέχρι στιγμής, συνάγεται εύκολα ότι όπου έχει γίνει μερική κύρωση Δασικού Χάρτη και το δηλούμενο ακίνητο στο Ε9 εμφανίζεται πλήρως ή εν μέρει ως δασικού χαρακτήρα έκταση (με πράσινο χρώμα), τότε θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση στο Ε9 και η δηλούμενη έκταση να καταχωρισθεί ορθά στην στήλη «Δασικές εκτάσεις».

Δασικοί Χάρτες: The day after tomorrow

Ακολουθώντας κι εμείς το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, που δημοσιεύθηκε στο dasarxeio με τον ευρηματικό τίτλο «Δασικοί Χάρτες: η επόμενη ημέρα«, και αφού παρατηρήσουμε ότι δόθηκαν τελικά και τα απολογιστικά στοιχεία της μεγαλύτερης ανάρτησης Δασικών Χαρτών όλων των εποχών (110.411 αντιρρήσεις εκ των οποίων 17.111 ατελώς και εκκρεμούσε η πληρωμή των 15.365, καθώς επίσης και 15.387 πρόδηλα πλέον αυτών που θα καταχωρίσει η Δασική Υπηρεσία), θα πρέπει να επισημάνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μέχρι και τις 25/10/2017 μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πρόδηλο σφάλμα και μόνο στις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών, αφού το σύστημα της ΕΚΧΑ έχει κλείσει για το κοινό. Βέβαια, θα πρέπει να πρόκειται για… κλασική περίπτωση βλάβης (πρόδηλου λάθους) και όχι για διαφωνία με την φωτοερμηνεία, γιατί διαφορετικά θα απορριφθεί μετά πολλών επαίνων.

Θα πρέπει, ενδεχομένως, στο Υπουργείο να σκεφθούν το ενδεχόμενο μίας (ακόμα) νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την αυτόματη μετατροπή της αίτησης για πρόδηλο σφάλμα, που απορρίπτεται, σε αντίρρηση με την πληρωμή του ειδικού τέλους αντιρρήσεων εντός κάποιας (μικρής) προθεσμίας, με ή χωρίς προσαύξηση. Για τον λόγο αυτό, όσοι έμειναν εκτός νυμφώνος και τους πνίγει το δίκιο, ας επισκεφθούν την οικεία Δασική Αρχή για να υποβάλουν το αίτημά τους – δεν χάνουν τίποτε! Υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, θα γίνει εκ νέου ανάρτηση του Δασικού Χάρτη με ενσωματωμένες τις διορθώσεις των πρόδηλων σφαλμάτων, η οποία θα ισχύει μόνο για τις εκτάσεις που αφορούν αυτά.

Εξάλλου, καθώς διανύουμε το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των αποφάσεων μερικής κύρωσης των αναρτημένων Δασικών Χαρτών (δηλαδή για τα τμήματα των περιοχών που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις) θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη από τις 26/9/2017 ο χαρακτήρας των εκτάσεων που εμφανίζονται ως μη δασικές (ΑΑ) θεωρείται οριστικός, με βεβαίωση του Δ/ντή Δασών ότι στην εν λόγω έκταση δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις. Επειδή η εμπειρία από τους παλαιότερους Δασικούς Χάρτες έδειξε ότι η μερική κύρωση καθυστέρησε σημαντικά, καθώς επίσης και επειδή κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον με τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί ενώπιον του ΣτΕ (ή με αυτές που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων μερικής ή ολικής κύρωσης, που ενδεχομένως θα γίνουν και επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα από οικολογικές οργανώσεις κλπ), συνίσταται η άμεση εξασφάλιση τέτοιου είδους βεβαιώσεων, ιδίως εάν εκκρεμούν μεταβιβάσεις ακινήτων, ή εάν οι εκτάσεις έχουν αρχίσει να δασώνονται (στο μεσοδιάστημα 2007-σήμερα).

Για τους ενδιαφερόμενους, τέλος, των περιοχών του επόμενου πακέτου αναρτήσεων (Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Τρίκαλα, Καρδίτσα κλπ) συνίσταται η έγκαιρη κινητοποίηση (με βάση και την εμπειρία που ήδη αποκομίσθηκε) δεδομένου ότι τα περισσότερα γραφεία των Τεχνικών Συμβούλων (δασολόγων) είναι ήδη βεβαρυμένα με μεγάλο όγκο υποθέσεων και άλλων υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι 105 ημέρες + 10 ημέρες περίπου από την ημέρα της ανάρτησης μέχρι την έναρξη της προθεσμίας. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον διαπιστώσουν περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων να υποβάλουν αμελλητί σχετικό αίτημα, ώστε αυτό να εξετασθεί πριν την λήξη της προθεσμίας, και άρα να γνωρίζουν έγκαιρα εάν πρέπει να υποβάλουν αντίρρηση ή όχι.

Και μία σημείωση για την επόμενη μέρα: θα πρέπει να υπάρξει μία εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις απαιτούμενες διορθώσεις στο Περιουσιολόγιο για τις εκτάσεις που εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα (και κατά τεκμήριο δημόσιες) στους υπό μερική κύρωση ή ήδη κυρωμένους Δασικούς Χάρτες.