Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, ΟΣΔΕ και Ε9…

Καθώς πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για το 2ο πακέτο ανάρτησης Δασικών Χαρτών (σε Πέλλα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία και αλλού), ας υπενθυμίσουμε ποιες έννομες συνέπειες προκύπτουν από την μη υποβολή αντίρρησης (σε περιπτώση που αυτή τεκμηριώνεται):

  1. Εάν η Κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη, η δήλωση δικαιωμάτων για δασικού χαρακτήρα περιοχές είναι πολύ πιθανόν να απορριφθεί (θα προκριθεί ως δικαιούχος το Ελληνικό Δημόσιο/ οικεία Δ/νση Δασών). Ομοίως, εάν έχει γίνει η 1η ανάρτηση και “τρέχει” προθεσμία υποβολής ένστασης, αυτή θα έχει μικρές πιθανότητες να γίνει δεκτή
  2. Δικαιοπραξίες (πχ μεταβιβάσεις ακινήτων ) απαιτούν πια Τοπογραφικό Διάγραμμα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα του ακινήτου, σύμφωνα με τους αναρτημένους ή κυρωμένους Δασικούς Χάρτες
  3. Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ δεν θα γίνονται δεκτές, εάν αφορούν σε δασικές εκτάσεις (η υποβολή αίτησης εξαγοράς αφορά μόνο σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΔΑ/ΧΑ, και καμία άλλη περίπτωση)
  4. Τέλος, όσον αφορά στις δηλώσεις Ε9 (από όπου προκύπτει και ο διαβόητος ΕΝΦΙΑ), αν και δεν έχει υπάρξει σχετική εγκύκλιος μέχρι στιγμής, συνάγεται εύκολα ότι όπου έχει γίνει μερική κύρωση Δασικού Χάρτη και το δηλούμενο ακίνητο στο Ε9 εμφανίζεται πλήρως ή εν μέρει ως δασικού χαρακτήρα έκταση (με πράσινο χρώμα), τότε θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση στο Ε9 και η δηλούμενη έκταση να καταχωρισθεί ορθά στην στήλη “Δασικές εκτάσεις”.

Και νέα παράταση μέχρι 7/9/2017!

Στο δρόμο που χάραξαν οι συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών τακτοποίησης των αυθαιρέτων βαδίζουν και οι Δασικοί Χάρτες, για τους οποίους δόθηκε ακόμα μία παράταση 40 ημερών, μέχρι τις 7/9/2017, για την υποβολή αντιρρήσεων και ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων “εργαλείων”, όπως η αίτηση εξαγοράς και η αίτηση πρόδηλου σφάλματος.

Βέβαια, το βασικό πρόβλημα των ενδιαφερομένων δεν είναι τα εργαλεία, αλλά ποιος θα τα χρησιμοποιήσει, κι αν πρόκειται για Τεχνικό Σύμβουλο ή μηχανικό, ποιος θα τον πληρώσει… Πάντως, στα θετικά όλης αυτής της περιόδου ήταν η διασταύρωση των αναρτημένων Δασικών Χαρτών με τις δηλωμένες εκτάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενημέρωση των αγροτών, των οποίων οι εκτάσεις εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής. Παλαιότερα είχαμε προτείνει στο Υπουργείο να γίνει αντίστοιχη ενημέρωση μέσω του Περιουσιολογίου (Ε9) για όσους δηλώνουν ακίνητα εκτός σχεδίου σε περιοχές αναρτημένου Δασικού Χάρτη, μέσω της ΓΓΠΣ (μάλιστα σε λίγες μέρες θα γίνει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και θα ήταν μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία να υπάρχει πραγματικά πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων – άλλωστε το Ε9 είναι ένα από τα αποδεκτά δικαιολογητικά για την υποβολή αντίρρησης).

Κατά τ’ άλλα, το Υπουργείο αν και βεβαίωνε κατά το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση πέραν της 27/7/2017, επικαλέστηκε το γνωστό θέμα των Δήμων που δεν στέλνουν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων (και άλλους λόγους, μεταξύ των οποίων και η αθρόα προσέλευση πολιτών στα ΣΥΑΔΧ), και έδωσε ακόμα 40 ημέρες προθεσμία. Σημειωτέον ότι το ΣτΕ με την αρ. 1942/2017 έκρινε ως αντισυνταγματική την εξουσιοδότηση για την ΥΑ ορισμού των κριτηρίων της οικιστικής πύκνωσης, παραπέμποντας το θέμα στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες η παροχή της δυνατότητας σε αγρότες να υποβάλουν απλή αίτηση νομιμοποίησης / εξαγοράς (για εκτάσεις ΔΑ, ΧΑ που δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ) μέχρι τις 27/7 και προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών μέχρι τις30/8. Επίσης, διαφημίστηκε ότι με μία απλή αίτηση ατελώς θα λυθούν τα όποια προβλήματα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αίτηση απλά σταματά τις όποιες έννομες συνέπειες από την κύρωση του Δασικού Χάρτη – στη συνέχεια θα πρέπει κάποιος να αρχίσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξαγορά της έκτασης.

Τέλος, οι όποιες μικρο-αλλαγές προτείνονται για το καυτό θέμα των δασωμένων αγρών (πχ δυνατότητα ένταξης ακινήτων που δασώθηκαν κάποια στιγμή και σήμερα έχουν μη δασική μορφή) δεν φαίνεται πως αφορούν άμεσα τον Δασικό Χάρτη, αφού η εν λόγω διαδικασία μπορεί να “τρέξει” ανεξάρτητα από τους Δασικούς Χάρτες.