Αναδασωτέες εκτάσεις: ακόμα μία εξαίρεση από την υποβολή αντιρρήσεων

Εκδόθηκε η πολυ-αναμενόμενη εγκύκλιος για τις αναδασωτέες εκτάσεις στους αναρτημένους (και υπό κατάρτιση – επικαιροποίηση – θεώρηση) Δασικούς Χάρτες, σύμφωνα με την οποία τα Δασαρχεία (ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) οφείλουν άμεσα και κατά προτεραιότητα να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες της παρ. 4 άρθρου 44 του ν.998/79, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 παρ.3 του ν. 4280/14, σύμφωνα με την οποία διάταξη:

Όταν τροποποιείται ή ανακαλείται απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία απαιτείται απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα ή έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον. Η προθεσμία για την παροχή της εισήγησης είναι 3 μήνες.

Από την ίδια εγκύκλιο προκύπτει ότι δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, επειδή οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο στον χαρακτήρα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 ν.3889/2010… (σημείωση: λες και οι αναδασωτέες δεν είναι δασικές εκτάσεις!)

Με λίγα λόγια, μετά τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις, ακόμα μία μεγάλη κατηγορία εκτάσεων εξαιρείται της υποβολής αντιρρήσεων, προκειμένου είτε οι Δασικές Υπηρεσίες αυτεπάγγελτα, είτε οι πολίτες μετά από αίτηση, να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 44 (περί ανάκλησης ή τροποποίησης των αποφάσεων κήρυξης).

Θα πρέπει, βέβαια, να σχολιάσουμε εδώ ότι το πρόβλημα με τις αναδασωτέες εκτάσεις αφορά, ως επί το πλείστον, περιπτώσεις ανέκαθεν αγροτικών εκτάσεων, που κηρύχθηκαν συλλήβδην ως αναδασωτέες, σε περιπτώσεις ευρύτερων αναδασωτέων, λόγω πυρκαγιάς, και με λεκτική διατύπωση για την εξαίρεση αυτών – χωρίς δηλαδή να εμφανίζονται οι ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα της αναδασωτέας, αλλά να εξαιρούνται περιγραφικά. Ο νομοθέτης είχε ήδη προβλέψει στην παρ.8 του άρθρου 14 ν.998/79 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4280/14) την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, χωρίς ανάκληση / τροποποίηση της απόφασης αναδάσωσης (βλ. σχετικά εδώ). Η παραπομπή στη διαδικασία του άρθρου 44 σχετίζεται με δύο άλλες περιπτώσεις, που ελάχιστα αφορούν στην ανάρτηση του Δασικού Χάρτη και το μείζον πρόβλημα, που προαναφέρθηκε:

  • ανακλήσεις / άρσεις, λόγω επαναδημιουργίας της δασικής βλάστησης (απαιτείται όπου σχεδιάζεται επιτρεπόμενη επέμβαση σε δάσος/δασική έκταση και προϋποτίθεται η άρση της απόφασης αναδάσωσης)
  • τροποποιήσεις λόγω πλάνης ή εσφαλμένης τοποθέτησης ή αποσαφήνισης ορίων

Αφορά δηλαδή σε “κανονικές” (ισχυρές) κηρύξεις αναδασωτέων, χωρίς λεκτική εξαίρεση γεωργικών εκτάσεων, με πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα, συντεταγμένες κλπ. Σε κάθε περίπτωση, θα φανεί στην πράξη εάν η εγκύκλιος λύσει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, αφού μεταθέτει το βάρος στα Δασαρχεία, που θα πρέπει να ετοιμάσουν εκατοντάδες εισηγήσεις άρσεων

Οι… Δηλωμένες Γεωργικές Εκτάσεις

Και τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε καμιά 10αριά!

Αυτό φαίνεται πως είναι το μότο της Κυβέρνησης σχετικά με τα προβλήματα και τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκύπτουν μεσούσης της ανάρτησης του πρώτου πακέτου των Δασικών Χαρτών. Μετά το σήριαλ των προβληματικών αναδασωτέων και εποικιστικών εκτάσεων, ήρθαν στο προσκήνιο οι εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις, που δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτούνται ως γεωργικές καλλιέργειες. Η δοκιμασμένη, λοιπόν, συνταγή των οικιστικών πυκνώσεων φαίνεται πως προτάθηκε από τον πρώην Αν.ΥΠΕΝ, και μάλιστα με τον ακόμα πιο καινοφανή όρο “γεωργικές πυκνώσεις”, σύμφωνα με δημοσίευμα στον Κυριακάτικο Τύπο.

Επειδή από αυτό εδώ το ιστολόγιο θέλουμε να κάνουμε εποικοδομητική κριτική, προτείνουμε οι γεωργικές εκτάσεις με ιώδες περίγραμμα να ονομαστούν με έναν περισσότερο δόκιμο όρο, όπως “Δηλούμενες Γεωργικές Γαίες“- ή ακόμα καλύτερα, ως “Δηλωμένες Γεωργικές Γαίες“…

Για να σοβαρευτούμε όμως: το θέμα των εκχερσώσεων αντιμετωπίζεται, αυτή τη στιγμή, επαρκώς από την υπάρχουσα νομοθεσία (βλέπε και εδώ). Οι Δασικοί Χάρτες πρέπει να είναι πλήρεις, χωρίς τρύπες και εκπτώσεις, κι αυτό που ξεκίνησε ως κακόγουστο αστείο με τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις, τείνει να εξελιχθεί σε πραγματικό εφιάλτη για όσους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε να συνταχθούν και να αναρτηθούν οι Δασικοί Χάρτες. Αναρτήσεις δεν γίνονται τώρα πρώτη φορά – έγιναν και στο παρελθόν, και μάλιστα χωρίς τρύπες. Η δρακόντεια δασική νομοθεσία υπάρχει από καιρό – απλά ο μαζικός χαρακτήρας των αναρτήσεων ανέδειξε και τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Τα βαθύτερα αίτια όμως είναι διαφορετικά, και ενδεικτικά μόνο παρατίθενται μερικά παρακάτω:

  • η κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε επίπεδο Νομών είναι προβληματική σε όλα τα στάδια: κατάρτιση, επίβλεψη Σύμβασης, διορθώσεις, επικαιροποίηση, ανάρτηση, διαχείριση αντιρρήσεων. Το μόνο που εξυπηρέτησε ήταν τα μεγάλα ιδιωτικά γραφεία, και τις υποτιθέμενες οικονομίες κλίμακας της ΕΚΧΑ ΑΕ. Αλλά ακόμα κι έτσι, η ανάρτηση μπορούσε να γίνει σταδιακά, ξεκινώντας από τις λιγότερο προβληματικές περιοχές, σε επίπεδο ΟΤΑ
  • οι αλλαγές στους ορισμούς τους δάσους / δασικής έκτασης και των χορτολιβαδικών εκτάσεων και ο μη ποσοτικός προσδιορισμός κριτηρίων, προς όφελος της ομοιόμορφης εφαρμογής των κριτηρίων από τα δασικά όργανα σε όλη τη χώρα. Η νομολογία εμφανίζεται να έχει απορρίψει τα ποσοτικά κριτήρια, όμως η ουσία είναι ότι παραπέμπει στην επιστήμη της Δασικής Οικολογίας, η οποία ως θετική επιστήμη, χαρακτηρίζεται από σαφείς ορισμούς, ποσοτικά προσδιορισμένους, και όχι από αφηρημένες έννοιες, ερμηνευόμενες κατά το δοκούν
  • αφαιρώντας από τους Δασικούς Χάρτες τις περιπτώσεις εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που άλλαξαν μορφή, αυτό που μένει είναι ο,τιδήποτε είναι δασική έκταση σήμερα. Τότε γιατί δεν κάναμε μια πλήρη και λεπτομερή καταγραφή του τι είναι σήμερα δάσος / δασική έκταση, και μάλιστα με περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, και ν’ αφήσουμε για το παρελθόν μια άλλη διαδικασία; Ήτοι, γιατί δεν κάναμε μια καλή το περίφημο Δασολόγιο;

Διαμαρτυρίες για τους Δασικούς Χάρτες

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα, στον τοπικό ηλεκτρονικό Τύπο, κυρίως, σχετικά με τις διαμαρτυρίες και αντιδράσεις, όσον αφορά τις αναρτήσεις Δασικών Χαρτών, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι από μερικά τέτοιου είδους δημοσιεύματα

Αναστάτωση από την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Δήμο Λαμίας (altpress ΦΘΙΩΤΙΔΑ, 5/2/2017)

Πύργος: Αγροτικές διαμαρτυρίες σε ΟΠΕΚΕΠΕ και Αποκεντρωμένη (patrisnews.com, 7/2/2017)

Φιλιατρά: 75.000 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων χαρακτηρίζονται ως δασικά – αναδασωτέα (patrisnews.com, 5/2/2017)

Δασικοί χάρτες: Λάθη και παραλείψεις ‘σκιάζουν’ τη διαδικασία (patrisnews.com, 5/2/2017)

Διαμαρτυρίες με το… καλημέρα (Ηπειρωτικός Αγών, www.agon.gr, 26/1/2017)

Σπίτια, χωράφια και νοσοκομεία μπήκαν στους δασικούς χάρτες. ΚΥΜΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 60% (Έθνος, 5/2/2017)

Η λύση που βρέθηκε για την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Π.Ε. Κοζάνης (prlogos.gr, 6/2/2017)

Νέα κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Δασαρχείο (Αιγίου) για τους δασικούς χάρτες (www.902.gr, 7/2/2017)