Παράταση προθεσμιών κατά 45 ημέρες για άσκηση αντιρρήσεων! (upd)

Κατατέθηκε σήμερα τροπολογία στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που προβλέπει, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα:

  • Παράταση των προθεσμιών από 60 σε 105 ημέρες
  • Υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ΕΠΕΑ και των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες (θα αποφαίνονται για τον χαρακτήρα των εκτάσεων ώστε να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 44 περί άρσης / ανάκλησης κήρυξης αναδασωτέων)
  • Καθορισμός με ΥΑ των τεχνικών προδιαγραφών και των διαδικασιών αποτύπωσης των αναδασμών στους Δασικούς Χάρτες
  • την αποστολή του κυρωμένου Δασικού Χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι του αναρτημένου Δασικού Χάρτη

Αφήστε μια απάντηση