Σημαντικές προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 60 ημέρες*, η οποία μετράει όμως από την 1η μέρα που ανοίγει το σύστημα για την υποβολή αντιρρήσεων (συνήθως 10-15 μέρες μετά την επίσημη ανάρτηση του χάρτη). Η προθεσμία αυτή επεκτείνεται κατά 20 ημέρες για τους κατοίκους εξωτερικού.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται η συνυποβολή εγγράφων από άλλες Υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομίες Δήμων, Τμήματα εποικισμού των Περιφερειών), θα πρέπει τα σχετικά αιτήματα να γίνουν έγκαιρα, γιατί αναμένεται σημαντικός φόρτος εργασιών στις εν λόγω Υπηρεσίες, και η νόμιμη προθεσμία διεκπεραίωσης των αιτημάτων είναι μέχρι 50 ημέρες. Εάν η προσφυγή στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου είναι απαραίτητη, η σχετική αναζήτηση και επιλογή θα πρέπει να γίνει, επίσης, κατά το συντομότερο δυνατόν, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, λόγω του αναμενόμενου φόρτου εργασιών.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι στις προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων δεν δίνονται παρατάσεις*. Επειδή, όμως, για πρώτη φορά γίνονται αναρτήσεις για ολόκληρους Νομούς, και ανάλογα με τον πλήθος και τον ρυθμό των αντιρρήσεων που θα υποβάλλονται, και τον ρυθμό προσέλευσης ενδιαφερομένων στα κατά τόπους Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, εκτιμάται ότι η χορήγηση περαιτέρω παράτασης είναι πιθανή. Φυσικά, αυτό θα εξαρτηθεί και από τις τεχνικές δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος υποδοχής των αντιρρήσεων (υπενθυμίζεται ότι οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά)

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 23/3/2017 έχει δοθεί παράταση των προθεσμιών κατά 45 ημέρες.

Με τον πρόσφατο ν. 4467/2017 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΑΝ μέχρι τις 12/6/2017

Στις 6/6/2017 κατατέθηκε τροπολογία που δίνει νέα παράταση μέχρι τις 27/7/2017 (κοινή για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού)

Στις 25/5/2017 ανακοινώθηκε η εκ νέου παράταση όλων των προθεσμιών μέχρι τις 7/9/2017

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/7/2018 ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ (ΠΕΛΛΑ, ΗΜΑΘΙΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΒΑΛΑ ΚΛΠ)

Παράταση έως τις 15 Ιουλίου 2022 για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες