Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στις 10/2 για τη Μαγνησία. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης (εφημερίδα Ταχυδρόμος Βόλου)

Της Γραμματής Μακλατσή, Τοπογράφου, Πολεοδόμου Μηχανικού

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Νομό Μαγνησίας και οι πολίτες πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, ώστε να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους στην αγροτική γη.

-Ποιους αφορά;

Αφορά τους ιδιοκτήτες εκτάσεων γης εκτός σχεδίου πόλης, οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθήσουν στενά την εξέλιξη όλης της διαδικασίας.

-Ποιος είναι υπεύθυνος;

Η Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας είναι αρμόδια για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη, ενώ η ΕΚΧΑ Α.Ε. παρέχει την τεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.

-Που πρέπει να απευθυνθεί ο πολίτης;

Μπορεί να απευθυνθεί στη Δ/νση Δασών Μαγνησίας.

Επίσης, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε (gis.ktimanet.gr/wms/forestobjections) οι πολίτες και οι φορείς, έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

-Αν το αγροτεμάχιο μου φαίνεται δασικό τι κάνω;

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία προεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.

-Πως υποβάλλω την ένσταση;

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικώς στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/Υποβολή Αντιρρήσεων).

Επίσης τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), που μάλλον θα είναι η Δ/νση Δασών.

-Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87) του ακινήτου και τη διατύπωση της αντίρρησης.

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (κυριότητα, υποθήκη, δουλεία προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.)

Γ. Το Αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ).

Προσοχή. Καλό είναι για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, η αντίρρηση να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.).

-Τι είναι το Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων;

Ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, κυμαίνεται και το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων και έχει ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως 100 τ.μ., (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως 1.000 τ.μ., (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης από 1.000 τ.μ. έως 5.000 τ.μ., (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης από 5.000 τ.μ. έως 20.000 τ.μ., (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης από 20.000 τ.μ. έως 100.000 τ.μ., (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης από 100.000 τ.μ. έως 300.000 τ.μ., (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. (3.600) ευρώ.

-Που το πληρώνουμε;

Το ειδικό τέλος κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., και πληρώνεται

  • ​με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa) ή άλλες ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • με μετρητά σε όλες τις τράπεζες
  • Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ​

-Αν δεν υποβάλλω ένσταση τι συμβαίνει;

Από την στιγμή που θα κυρωθεί ο χάρτης αυτός που το κατέχει :
1. Δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει,
2. Δεν θα μπορεί να το μεταβιβάσει ούτε καν στα παιδιά του,
3. Δεν θα μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση),
4. Όταν γίνει η κτηματογράφηση στην συγκεκριμένη περιοχή, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία και αυτός που το κατέχει θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτός είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

-Αν η αντίρρησή μου απορριφθεί, μπορεί να εξετασθεί ξανά;

Αν κυρωθεί ένας δασικός χάρτης, αλλάζει μόνον μετά από εκδίκαση σχετικής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μια διαδικασία που απαιτεί κόστος και χρόνο, ενώ η εμπειρία έχει δείξει ότι οι πιθανότητες να κερδίσει ο πολίτης σχετική υπόθεση είναι ελάχιστες.

Πηγή: Ανάρτηση Δασικών Χαρτών στις 10/2 για τη Μαγνησία. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης

Αφήστε μια απάντηση