Αναγνώριση “σύγκρουσης συμφερόντων” από Δ/νση Δασών Πιερίας!

Η Δ/νση Δασών Πιερίας δημοσίευσε σήμερα 19/1/2017 διακήρυξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ” προεκτιμώμενης αμοιβής 5.500 € (με ΦΠΑ), για ένα (1) άτομο για την υποστήριξη του οικείου ΣΥΑΔΧ (3 μήνες διάρκεια).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης “Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία δε θα πρέπει να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με το έργο της υπηρεσίας, όπως η υποβολή αντιρρήσεων και η τεχνική υποστήριξη των πολιτών έναντι των αναρτημένων Δασικών Χαρτών από την υπηρεσία μας, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης (αρθ.75 παρ.4 & 5)”.

Υπενθυμίζεται ότι η ΣΥΣΤΑΔΑ μόλις προχθές έστειλε σχετική επιστολή – ερώτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα συγχαρητήριά μας στη Δ/νση Δασών Πιερίας για την πρωτοβουλία, πριν ακόμα δοθούν σχετικές οδηγίες από το ΥΠΕΝ (εάν δοθούν).

Αφήστε μια απάντηση