Νέος τιμοκατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών

Αναρτήθηκε σήμερα 16/3/2021 νέος ενημερωμένος τιμοκατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, καθώς επίσης και συναφών επιμέρους υπηρεσιών (προκαταρκτική εκτίμηση υποθέσεων, ολοκληρωμένη υποστήριξη / παρακολούθηση, παράσταση σε ΕΠΕΑ κλπ)

Αφήστε μια απάντηση