Δασική ανάρτηση σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα!

Οι Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της χώρας έχουν αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για πρώτη φόρα στα δασικά χρονικά, με σημαντικές εκτάσεις της χώρας ανοικτές για την υποβολή αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Επισημαίνεται ότι επί των Δασικών Χαρτών που είχαν ήδη αναρτηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος μόνο στις μη διαγραμμισμένες περιοχές (κατά κανόνα, μόνο σε εποικιστικές περιοχές). Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων μέσω της ειδικής εφαρμογής του Κτηματολογίου, για το σύνολο σχεδόν των περιοχών (εξαιρουμένων ορισμένων ΟΤΑ στην Περιφέρεια Αττικής) είναι η 15/7/2022. Η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει τα λεγόμενα εξωσυστημικά πρόδηλα (κυρίως για ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων).

Καθώς η χώρα μας έχει δεσμευτεί προς την ΕΕ (στους θεσμούς) για τη μερική κύρωση του 90% της έκτασης της χώρας έως τον Σεπτέμβριο 2022 εκτιμάται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ενδεχομένως όμως θα υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς αναμόρφωσης / διόρθωσης των Δασικών Χαρτών με τη διαδικασία των πρόδηλων σφαλμάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει το γρηγορότερο δυνατόν τον χαρακτήρα (δασικό ή μη) των ακινήτων του, και σε περίπτωση που εμφανίζονται αυτά ή τμήματα αυτών με δασικό χαρακτήρα (πράσινο χρώμα) να απευθυνθεί στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ή σε Τεχνικό Σύμβουλο

Αντιρρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί κατά τις προηγούμενες αναρτήσεις (και δεν έχουν εξετασθεί από τις ΕΠΕΑ) παραμένουν ενεργές και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που οι αναμορφωμένοι Δασικοί Χάρτες εμφανίζουν εκτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν αντιρρήσεις ως μη δασικές, τα σχετικά αιτήματα δεν θα εξετάζονται.

Σύμφωνα και με πρόσφατο Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση μόνο της διαδικασίας των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, καθώς αυτά, σε περίπτωση απόρριψης, προωθούνται στις αρμόδιες ΕΠΕΑ και εξετάζονται ως αντιρρήσεις, εφόσον πληρωθεί εμπρόθεσμα το σχετικό παράβολο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται ιδίως για τη χρονική μετάθεση της πληρωμής του παραβόλου μετά  τη λήξη της προθεσμίας, για διευκόλυνση των πολιτών στη σημερινή οικονομική συγκυρία (ενεργειακή κρίση).

Τελευταία ενημέρωση: 6/6/2022

Αφήστε μια απάντηση