Δασική ανάρτηση σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα!

Οι Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της χώρας έχουν αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για πρώτη φόρα στα δασικά χρονικά, με σημαντικές εκτάσεις της χώρας ανοικτές για την υποβολή αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Επισημαίνεται ότι επί των Δασικών Χαρτών που είχαν ήδη αναρτηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος μόνο στις μη διαγραμμισμένες περιοχές (κατά κανόνα, μόνο σε εποικιστικές περιοχές). Η προθεσμίες ξεκινούν από 13/5 έως 1/7/2021 ανάλογα την περιοχή (ενημερωμένος πίνακας προθεσμιών και αποφάσεων ανάρτησης στην ιστοσελίδα του dasarxeio.com εδώ).

Αν και η χώρα μας έχει δεσμευτεί προς την ΕΕ για ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών εντός του 2021 (!) εκτιμάται ότι, λαμβάνοντας υπόψιν και τα διάφορα αιτήματα προς το ΥΠΕΝ από διάφορους φορείς, οι παραπάνω προθεσμίες θα παραταθούν οριζόντια μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου 2021. Εν τούτοις θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει το γρηγορότερο δυνατόν τον χαρακτήρα (δασικό ή μη) των ακινήτων του, και σε περίπτωση που εμφανίζονται αυτά ή τμήματα αυτών με δασικό χαρακτήρα (πράσινο χρώμα) να απευθυνθεί στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ή σε Τεχνικό Σύμβουλο

Αντιρρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί κατά τις προηγούμενες αναρτήσεις (και δεν έχουν εξετασθεί από τις ΕΠΕΑ) παραμένουν ενεργές και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους.

Αφήστε μια απάντηση