Αναδασωτέες εκτάσεις: ακόμα μία εξαίρεση από την υποβολή αντιρρήσεων

Εκδόθηκε η πολυ-αναμενόμενη εγκύκλιος για τις αναδασωτέες εκτάσεις στους αναρτημένους (και υπό κατάρτιση – επικαιροποίηση – θεώρηση) Δασικούς Χάρτες, σύμφωνα με την οποία τα Δασαρχεία (ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) οφείλουν άμεσα και κατά προτεραιότητα να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες της παρ. 4 άρθρου 44 του ν.998/79, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 παρ.3 του ν. 4280/14, σύμφωνα με την οποία διάταξη:

Όταν τροποποιείται ή ανακαλείται απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία απαιτείται απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα ή έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον. Η προθεσμία για την παροχή της εισήγησης είναι 3 μήνες.

Από την ίδια εγκύκλιο προκύπτει ότι δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, επειδή οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο στον χαρακτήρα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 ν.3889/2010… (σημείωση: λες και οι αναδασωτέες δεν είναι δασικές εκτάσεις!)

Με λίγα λόγια, μετά τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις, ακόμα μία μεγάλη κατηγορία εκτάσεων εξαιρείται της υποβολής αντιρρήσεων, προκειμένου είτε οι Δασικές Υπηρεσίες αυτεπάγγελτα, είτε οι πολίτες μετά από αίτηση, να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 44 (περί ανάκλησης ή τροποποίησης των αποφάσεων κήρυξης).

Θα πρέπει, βέβαια, να σχολιάσουμε εδώ ότι το πρόβλημα με τις αναδασωτέες εκτάσεις αφορά, ως επί το πλείστον, περιπτώσεις ανέκαθεν αγροτικών εκτάσεων, που κηρύχθηκαν συλλήβδην ως αναδασωτέες, σε περιπτώσεις ευρύτερων αναδασωτέων, λόγω πυρκαγιάς, και με λεκτική διατύπωση για την εξαίρεση αυτών – χωρίς δηλαδή να εμφανίζονται οι ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις στο τοπογραφικό διάγραμμα της αναδασωτέας, αλλά να εξαιρούνται περιγραφικά. Ο νομοθέτης είχε ήδη προβλέψει στην παρ.8 του άρθρου 14 ν.998/79 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4280/14) την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, χωρίς ανάκληση / τροποποίηση της απόφασης αναδάσωσης (βλ. σχετικά εδώ). Η παραπομπή στη διαδικασία του άρθρου 44 σχετίζεται με δύο άλλες περιπτώσεις, που ελάχιστα αφορούν στην ανάρτηση του Δασικού Χάρτη και το μείζον πρόβλημα, που προαναφέρθηκε:

  • ανακλήσεις / άρσεις, λόγω επαναδημιουργίας της δασικής βλάστησης (απαιτείται όπου σχεδιάζεται επιτρεπόμενη επέμβαση σε δάσος/δασική έκταση και προϋποτίθεται η άρση της απόφασης αναδάσωσης)
  • τροποποιήσεις λόγω πλάνης ή εσφαλμένης τοποθέτησης ή αποσαφήνισης ορίων

Αφορά δηλαδή σε “κανονικές” (ισχυρές) κηρύξεις αναδασωτέων, χωρίς λεκτική εξαίρεση γεωργικών εκτάσεων, με πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα, συντεταγμένες κλπ. Σε κάθε περίπτωση, θα φανεί στην πράξη εάν η εγκύκλιος λύσει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, αφού μεταθέτει το βάρος στα Δασαρχεία, που θα πρέπει να ετοιμάσουν εκατοντάδες εισηγήσεις άρσεων

Αφήστε μια απάντηση